Mia got MIA – An Explanation & Something I’ve Come to Terms with

I feel like owing you guys a reason for my recent Missing-In-Action weeks

I’ve been Missing In Action for the past three weeks, and here’s why: (1) I had second thoughts about my choice of field, which pushed me to quite a break-down, and (2) my ideas kept showing up at very, very, very inappropriate time. Continue reading “Mia got MIA – An Explanation & Something I’ve Come to Terms with”

“Lấp lửng”, nhạc của H., và thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Tranh mình vẽ, nhạc Hải viết, và một vài vẩn vơ về thơ N.T.H.L.

LẤP LỬNG

có gì để trách nhau đâu
gặp nhau thì cố một câu mỉm chào
có gì để trách nhau nào
khi ta lấp lửng chưa vào tim nhau

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Continue reading ““Lấp lửng”, nhạc của H., và thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh”