Being comfortable with being uncomfortable*

*Titled borrowed from TED Talk Get comfortable with being uncomfortable by Nigerian author/speaker Luvvie Ajayi, although the talk is not completely related to this reflection. Were I an inanimate object, I bet I’d make a great label maker. The fact that a personal hand-held label maker is on my all-time wish list certainly doesn’t alleviate… Continue reading Being comfortable with being uncomfortable*

Tặng các thầy cô của con,

Hai ngày nữa là ngày Nhà giáo Việt Nam. Học đại học được một kỳ, lại không phải ở trong nước, dù trường mình đẹp, to rộng và hiện đại, và học hành rất hứng thú, mình vẫn luôn thấy thiếu và nhớ cái-gì-đó giữa thầy cô và học trò. Giữa giảng viên và sinh… Continue reading Tặng các thầy cô của con,