Mastering The (Uni)versal Language

Australian English – a Linguistic Challenge for International Students in Australia

Australian English – a Linguistic Challenge for International Students in Australia

 

The experience of studying abroad is – to international students – supposedly and saliently an active process of self-formation in which the student oscillates between two adaptive strategies known as multiplicity (consciously switching between different selves corresponding to different settings) and hybridity (synthesizing multiple cultural identities into one newly formed self) (Marginson 2012, p.). However, in reality, the experience is hardly fluid, as a great many international students are immediately faced with the dreadful language barriers on their arrival in Australia. Continue reading “Mastering The (Uni)versal Language”

Nhà

Khi đi xa thực ra là trở về

Khi post này được up lên, mình đang trên máy bay tới Úc du học. Câu chuyện ước mơ du học thành hiện thực thế nào, thực sự mình rất muốn kể ngay bây giờ, nhưng bài viết này phải để dành cho những suy nghĩ quan trọng hơn là câu chuyện chỉ của riêng mình mình. Continue reading “Nhà”

Chữ trong lòng

Ai sống trên đời cũng là một nhà văn

Mình là đứa ham đọc, và dù không có gu văn học cố định hay hiểu biết sâu rộng về lý thuyết văn học thì cũng đủ tự tin mình có quan điểm rõ ràng thế nào là người viết hay/người viết dở. Cũng không nhớ từ khi nào mình đã ghim chặt trong đầu một điều tâm đắc: Văn chương hay là khi người đọc tìm được trong đó những điều mà chính họ cũng nghĩ tới nhưng chưa thể định hình cho đến khi đọc. Continue reading “Chữ trong lòng”