“Lấp lửng”, nhạc của H., và thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Tranh mình vẽ, nhạc Hải viết, và một vài vẩn vơ về thơ N.T.H.L.

LẤP LỬNG

có gì để trách nhau đâu
gặp nhau thì cố một câu mỉm chào
có gì để trách nhau nào
khi ta lấp lửng chưa vào tim nhau

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Continue reading ““Lấp lửng”, nhạc của H., và thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh”